Osaston toiminta ja periaatteet

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto


Jo yli 200 000 ammattilaista kuuluu PAMiin. PAM:n jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa.Yksityisiä palvelualoja riittää. Jos työskentelet palvelualalla tai opiskelet alalle, sinun kannattaa liittyä PAMiin.

PAM ajaa jäsentensä asioita työelämässä. Kun liityt jäseneksi, saat

 • vankan taustatuen työelämään
 • työsuhde- ja palkkaneuvonnan
 • luottamusmiehen palvelut
 • oikeus- ja lakimiespalvelut
 • työttömyysturvan
 • jäsenkoulutuksia
 • sadat muut jäsenedut

Työehtosopimus on tärkeä jäsenetu

PAMin tärkein tehtävä on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset. Niissä sovitaan työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne. Sovitut ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä. Esimerkiksi palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita ei saa alittaa. Kun siis solmit työsopimusta työnantajan kanssa, pidä mielessä, että sitä ei saa sopia heikommin ehdoin kuin työehtosopimusta. Kannattaakin aina tarkistaa työsuhteen vähimmäisehdot oman alan työehtosopimuksesta.

PAMilla on yhteensä 126 ammattiosastoa

Jokainen jäsen liittyy ammattiosastoon liittyessään liittoon. Sinä kuulut PAM LAHDEN SEUDUN OSASTO RY. 062:een. Osastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka puolestaan muodostavat liiton (PAM). Osastojen toimintaa määrittelee yhdistyslaki ja toimintaa ohjaa osaston johtokunta. Osastot edustavat jäseniään liitossa, tekevät aloitteita,vaikuttavat palvelualojen työntekijöiden työ- ja elinoloihin sekä tarjoavat palveluita jäsenilleen.

Oman osastosi (062) numeron löydät esim. jäsenkortista tai omista tiedoistasi pam.fi.

Ammattiosaston kautta voi

 • tehdä aloitteita esimerkiksi alan työehtosopimusten parantamiseksi
 • osallistua koulutukseen ja muihin vapaa-ajan tapahtumiin
 • osallistua työpaikkatoimintaan
 • tehdä ehdotuksia ja olla päättämässä, mitä toimintaa osasto järjestää
 • vaikuttaa koko ympäröivään yhteiskuntaan (tehdä vaikkapa esityksiä työelämän lainsäädännön kehittämiseksi)