Liittokokous 2023

31.10.2023

PAMin liittokokous on takana päin ja osastomme edustajat ovat kotiutuneet Jyväskylästä! PAM Liittokokouksessa liittokokoukseen vaaleilla valitut edustajat vahvistivat ja hyväksyivät PAMin tavoiteohjelman tulevalle neljälle vuodelle, joka vastaa työelämän haasteisiin. (https://www.pam.fi/artikkelit/pamin-uusi-tavoiteohjelma-vastaa-tyoelaman-haasteisiin/ ) Lisäksi liittokokouksessa oli henkilövalinnat PAMin puheenjohtajaksi, järjestöjohtajaksi, hallituksen PAMiin ja valtuuston. Osastostamme 6 henkilöä valittiin valtuuston varsinaiseksi jäseneksi, henkilökohtaiseksi varajäseneksi, yleisvarajäseneksi, sekä PAM työttömyyskassan hallitukseen! Onnittelut tehtäviin valituille! (https://www.pam.fi/artikkelit/pamin-liittokokous-valitsi-uuden-hallituksen-ja-valtuuston/)

PAMn puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen piti linjapuheen kokouksen viimeisenä päivänä, ja toi esiin mm. seuraavia asioita puheessaan: ”Työntekijöillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja saada siitä riittävä toimeentulo. Työelämässä 2020-luvulla meillä pitää olla mahdollisuus suunnitella elämäämme, tämä edellyttää tulojen ennakoitavuutta ja tietoa työn, sekä vapaa-ajan sijoittumisesta.”

Rönni-Sällinen nosti linjapuheessaan (https://www.pam.fi/artikkelit/pamin-ronni-sallinen-linjapuheessa-on-maariteltava-uudestaan-mita-tarkoittaa-kokoaikatyo-palvelualoilla/ ) esille myös maahan muuttaneiden työntekijöiden täyden potentiaalin, joka jää yrityksiltä täysin hyödyntämättä, sekä palkansaajapuolen tiiviimmän koordinaation työehtoneuvottelujen yhteydessä. 

Liittokokouksessa käytiin paljon keskustelua osa-aikatyöstä ja työajan lyhentämisestä ansioita vähentämättä. 

Liittokokoukseen viimeisenä päivänä perinteinen soppatykkilounas ja tätä soppatykkiä voi tarvita vielä tulevaisuudessa!

Nähdään seuraavassa liittokokouksessa, mutta sitä ennen useissa kokouksissa, joista seuraava on osaston marraskuun syyskokous! (https://lahti062.pamosasto.fi/tapahtumat/syyskokous-2/ ) Vielä muutama päivä aikaa ilmoittautua osaston syyskokoukseen!

Tervetuloa kaikki osaston jäsenemme syyskokoukseen Ravintola Lokkiin! 

Ystävällisesti, 

Johtokunta