Mikä ihmeen SASK?

10.4.2022

Kirjoitan tätä, koska kovinkaan moni ei tiedä mitään SASK:sta. Kerron tässä:

  • Mikä on SASK?
  • Miten se toimii?
  • Miten se saa rahaa toimintaa?
  • Mikä on tämän vuoden ykköskampanja?

SASK tarkoittaa Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuus Keskusta, joka työskentelee eripuolilla maailmaa parantamassa työntekijöiden asemaa. Tavoitteena on, että Kansainvälisen työjärjestön ILOn määrittelemiä työelämän perusoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla. Näitä perusoikeuksia ovat:

  • oikeus järjestäytyä eli kuulua ammattiliittoon 
  • oikeus solmia työehtosopimuksia 
  • pakkotyön kielto 
  • lapsityön kielto 
  • syrjinnän kielto

Kyllä näitä on paljon maailmassa.

SASK toimii avustuskohteissa nelivuotiskausina. Yleensä tarvitaan useamman nelivuotiskauden työn ennen kuin, kohteet pystyvät toimimaan itsenäisesti. Suomessa SASK kouluttaa kaksi kertaa vuodessa lähettiläitä jotka, saavat yksityiskohtaisempaa koulutusta eri aihealueista ja tiedottavat asiaansa eteenpäin. Minä olen yksi lähettiläistä.

SASKin toimintaa rahoittaa ulkoministeriö, lahjoitukset ja kannatusjäsenet jotka, ovat tyypillisesti ammattiliiton paikallisyhdistyksiä tai ammattiosastoja. Kannatusjäseneksi voivat kuitenkin liittyä kaikki yhteisöt, verkostot ja yritykset. Myös yksittäiset henkilöt voivat tukea SASKin toimintaa kannatusjäsenenä. Lisäksi osa nenäpäivän tuotosta menee SASKille.

Tänä vuonna huomiota saa Pelin hinta -kampanja jolla, kiinnitetään huomiota ihmisoikeuksien kunnioittamiseen urheilutapahtumissa ja erityisesti siirtotyöntekijöiden tilanteeseen Qatarissa jalkapallon MM-kisojen rakennustyömailla. Qatarin on kuollut tuhansia ja vielä useampi on menettänyt vapautensa. SASKin tuella Nepalista lähtevät ja sinne palaavat siirtotyöntekijät kuitenkin saavat tietoa oikeuksiensa turvaamiseksi sekä apua ongelmiinsa.

Lisää tietoa kiinnostuksen nälkään SASK.fi ja SASK:n YouTube-kanavalta.

Kaisu Ahola
Solidaarisuusvastaava
PAM Lahden seudun osasto 062 ry