Pelin hinta - Qatarin siirtotyöläisten parannuksia

17.8.2022

Rekrytointimaksuja, työpaikkaa ei saa vaihtaa ilman työnantajan lupaa, ei järjestäytymistä ja kohtuuttomia työehtoja. Tästä lähdettiin liikkeelle yli kymmenen vuotta sitten, kun Qatar sai tämänvuotiset jalkapallon MM -kisat järjestettäväkseen ja työ ihmisoikeuksien puolesta alkoi.

Qatarissa kansalaisia on noin 300 000, mutta siirtotyöntekijöitä on kaikkiaan 2 miljoonaa. Heistä puolet työskentelee rakennusalalla. Etenkin rakennusalan työntekijät asuvat useimmiten ahtaissa parakkileireissä, joissa majoittuu 10–15 miestä yhdessä huoneessa. Pienimmässäkin leirissä elää 50 000 ihmistä.

Vain kuusi prosenttia maan rakennustyömaista on tulevien MM-kisojen stadioneita. Kisojen jälkeenkin Qatarin rakennusteollisuudessa työskentelee edelleen lähes miljoona siirtotyöläistä, ja toinen mokoma mm. kotiapulaisina ja kuljetusalalla.

6550 (28.4.21 uutisoitu luku )siirtotyöntekijän arvioidaan menehtyneen jalkapallon MM-kisojen rakennustyömailla kuluneina kymmenenä vuotena. 80 prosenttia intialaisista ja 45 prosenttia nepalilaisista uhreista on kirjattu luonnolliseksi kuolemaksi. Sellaisiksi on raportoitu kaikki: yhtäkkiset ja odottamattomat sydämenpysähdykset ja hengitystieongelmista johtuvat menehtymiset. Kuumat työolosuhteet voivat aiheuttaa myös munuaissairauksia.

Menetettyjä elämiä tai jo poljettuja oikeuksia ei saa takaisin, mutta voimme vaatia muutosta ja vaikuttaa tulevaan.

Työlainsäädännön uudistusta tehtiin vuosia.

Vuonna 2017 purettiin Kafala-järjestelmä, jossa Siirtotyöntekijä ei saanut vaihtaa työnantajaa ilman työnantajan lupaa ja mahdollisesti raatanut alipalkattuna kohtuuttomin työehdoin. Vaikka järjestelmän kaikuja kuullaan Qatarissa edelleen, päätös sen purkamisesta avasi portin monille muille lakiuudistuksille.

Vuonna 2018 maassa säädettiin minimipalkasta, joka takasi siirtotyöntekijälle 206 dollarin (n. 186 euron) kuukausiansiot.

Vuonna 2019 hyväksyttiin exit permit, joka tarkoittaa, että enää siirtotyöntekijä ei tarvitse työnantajan lupaa maasta lähtemiseen. Työntekijöillä on nyt myös oikeus vaihtaa työnantajaa vapaasti. Kotiapulaisina työskenteleviä koskevassa laissa säädettiin kohtuullisista työajoista, tauoista, vapaista ja lomista.

Parannuksia siirtotyöntekijöiden tilanteeseen tuovat myös erilaiset työntekijöitä tukevat toimikunnat, rahastot, valitusmekanismit ja muut elimet. Niiden tehtävänä on muun muassa taata työntekijöiden oikeudet kiistatilanteissa työnantajan kanssa ja auttaa maksamattomien palkkojen tai muiden korvausten hakemisessa.

Jo vuonna 2011 Qatar perusti erityisen työryhmän (Supreme Committee for Delivery & Legacy) kätilöimään maassa vallitsevia rakenteita MM-kisaisännyyden edellyttämien vaatimusten mukaisiksi. Työryhmä on ollut avainasemassa, kun on otettu työolojen kannalta oleellisia terveydenhuoltoon ja turvallisuuteen liittyviä kehitysaskeleita.

Työntekijöille järjestetään terveystarkastuksia ja mielenterveyspalveluita sekä tukea ravintoasioissa. Heille järjestetään turvallisuuskoulutusta, ja erityisesti kuumuudesta aiheutuvia työturvallisuusuhkia on saatu kuriin esimerkiksi viilentävillä työasuilla.

Erästä raporttia varten haastateltiin 2 500 siirtotyöntekijää. Tulokset kertovat oikeasta suunnasta. Rekrytointimaksujen perintä on vähentynyt: 93 prosenttia haastatelluista ei ole maksanut niitä lainkaan. Rekrytointi tapahtuu ilman monia välikäsiä, ja rekrytoijat noudattavat muutenkin vastuullisempaa linjaa esimerkiksi sopimusehdoissa. Työntekijöiden tilannetta seurataan palautekanavien ja haastattelujen avulla.

Toivottavasti tästä jää jotain hyvää Qatarin siirtotyöntekijöille, eikä kaikki palaa ennalleen kisojen jälkeen.


Lisää tietoa kiinnostuksen nälkään SASK.fi ja SASK:n YouTube-kanavalta.


Kaisu Ahola
Solidaarisuusvastaava
PAM Lahden seudun osasto 062 ry